Liptowski JanSłowacja

Dobrowolne ubezpieczenie kosztow rezygnacji

Cena od | 229 PLN 159 PLN
Numer oferty: 60/18109

Cena zawiera

Składka dobrowolnego ubezpieczenia kosztów rezygnacji
Dobrowolne ubezpieczenie kosztow rezygnacji

Dobrowolne ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot maksymalnie 100% kosztów rezygnacji z Wyjazdu lub skrócenia uczestnictwa w Imprezie z następujących powodów:

  1. nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, w tym również na skutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono epidemię lub pandemię (w szczególności COVID-19),
  2. nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka ubezpieczonego,
  3. nieszczęśliwego wypadku Członka rodziny Ubezpieczonego,
  4. objęcia Ubezpieczonego kwarantanną,
  5. śmierci Ubezpieczonego lub Członka rodziny,
  6. darzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, wymagającego jego obecności w okresie planowanego wyjazdu,
  7. utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju,
  8. objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
Certyfikat ochrony COVID-19 do Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy